پروژه تحقیقاتی

دکتر محمد شرفی علاوه بر آنچه که در صفحه نخست سایت شرح داده شد دارای سوابق فعالیتی و علمی و همچنین دستاورد های بسیاری است که بخشی از آن در ذیل شرح داده شده و سپس برخی از پروزه های تحقیقاتی که در آن به عنوان مجری اصلی، مدیر اجرایی، همکار، مشاور و یا غیره فعالیت داشته است بیان می گردد

  • رتبه ۷ آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
  • قبولی همزمان در دو رشته در مقطع دکتری(مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی)
  • رتبه ۱ آزمون ورودی دکتری دانشگاه خوارزمی در رشته مدیریت آموزشی در سال ۱۳۸۸ به دلیل قبولی همزمان در دانشگاه علامه در رشته مدیریت آموزش عالی رشته مدیریت آموزش عالی را ادامه دادم.
  • رتبه ۱ فارغ التحصیلی مقطع دکتری رشته آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی(۱۳۹۲)
  • اولین دانش آموخته دکتری رشته آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی(سال ۱۳۹۲)
  • دارای ۱۰ مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده و چندین مقاله  کنفرانس های ملی و بین المللی
  • تدریس در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی و پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی از سال ۱۳۹۰ به عنوان مدرس مدعو
  • تدریس در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

پروزه های تحقیقاتی

برخی از پروژه های تحقیقاتی که دکتر شرفی در آن به عنوان مجری اصلی، مدیر اجرایی، همکار و یا مشاور فعالیت داشته و با موفقیت همه انها را به پایان رسانیده اند.

به عنوان همکار در دانشگاه تهران طرح را به پایان رسانید.

به عنوان مجری اصلی طرح در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آن را به پایان رسانیده است.

به عنوان ناظر طرح فعالیت کرده و طرح پایان یافته است.

به عنوان مجری اصلی طرح را به پایان رسانیده است.

به عنوان مجری اصلی طرح را به پایان رسانیده است.

همکاری در طرح که در دانشگاه علامه طباطبائی مطرح و به پایان رسانیده است.

به عنوان مجری اصلی طرح را در دانشگاه علامه مطرح و آن را به پایان رسانیده است.